КОРПОРАТИВНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

 • Надання консультацій з питань вибору оптимальної організаційно-правової форми, корпоративної структури і корпоративного управління, в тому числі за участю іноземних юрисдикцій.
 • Підготовка проектів установчих документів, положень про філії та представництва, правовий супровід реєстрації та придбання.
 • Правовий аудит для цілей придбання, злиття, поглинання, поділу, реорганізації і ліквідації.
 • Супровід угод з придбання або відчуження активів.
 • Реєстрація представництв та філій іноземних компаній.
 • Розробка локальних нормативних актів.
 • Правовий супровід організації та проведення Загальних зборів акціонерів (учасників), засідань Правління, Наглядової ради.
 • Вирішення корпоративних спорів.
 • Консультації щодо операцій з цінними паперами, в тому числі з облігаціями внутрішніх державних позик.
 • Підготовка та правова експертиза проектів зовнішньоекономічних контрактів.
 • Претензійно-позовна робота, підготовка проектів документів правового характеру, в тому числі підготовка проектів договорів, угод, додаткових угод, протоколів розбіжності, правовий аналіз наданих контрагентами проектів договорів.
 • Представництво інтересів в господарських судах.

АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ПОДАТКОВЕ ПРАВО

 • Надання консультацій з питань оподаткування та митного законодавства.
 • Правова допомога при проведенні контролюючими органами перевірок.
 • Підготовка процесуальних документів, необхідних для оскарження рішень, дій чи бездіяльності контролюючих органів.
 • Оскарження в адміністративному або судовому порядку рішень, дій чи бездіяльності контролюючих органів за наслідками перевірок.
 • Захист прав та інтересів у справах про адміністративні правопорушення та у кримінальних провадженнях, розпочатих за результатами перевірок з питань оподаткування, під час проведення обшуку, вилучення документів тощо.
 • Представництво та захист інтересів Клієнта в органах державної влади, органах місцевого самоврядування.
 • Представництво інтересів в судах адміністративної юрисдикції.
 • Представництво і захист в судах адміністративної юстиції прав державних службовців з приводу прийняття на публічну (державну) службу, її проходження та звільнення з неї.
 • Проведення правового аналізу дотримання митними органами правил митного контролю, митного оформлення, митних процедур, порядку і особливостей застосування митного режиму при перевезенні вантажів через митний кордон.
 • Оскарження неправомірних дій митних органів та вимог про сплату митних платежів.
 • Представництво та захист інтересів Клієнта в судах адміністративної юрисдикції при розгляді митних спорів.
 • Захист в кримінальних провадженнях та справах про притягнення до адміністративної відповідальності, що випливають із митних спорів.

БАНКІВСЬКЕ ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО

 • Надання консультацій з питань кредитної заборгованості позичальників, відповідальності поручителів, іпотекодавців та повернення депозитів вкладників.
 • Правова експертиза договорів, інших документів з метою визначення оптимальних шляхів захисту інтересів клієнта.
 • Представництво інтересів у процесі переговорів з фінансовою установою або боржником щодо врегулювання кредитної заборгованості, повернення депозитних вкладів.
 • Забезпечення захисту інтересів у процесі досудового врегулювання кредитних та депозитних спорів.
 • Захист позичальника, поручителя, іпотекодавця від неправомірних дій факторингових та колекторських компаній.
 • Підготовка процесуальних документів та представництво у судових справах щодо визнання кредитних договорів, договорів іпотеки та застави недійсними, припинення поруки, повернення вкладів за депозитами.
 • Підготовка процесуальних документів та представництво у судових справах щодо визнання виконавчих написів нотаріусів такими, що не підлягають виконанню.
 • Забезпечення захисту інтересів у процесі позасудового звернення стягнення на предмет іпотеки.
 • Правовий супровід під час виконавчого провадження щодо стягнення кредитної заборгованості, звернення стягнення на предмети іпотеки та застави, повернення вкладів за депозитами.
 • Оскарження дій, бездіяльності державних виконавців.
 • Оскарження експертної оцінки майна боржника.
 • Правовий супровід у процесі визнання недійсними результатів прилюдних торгів по реалізації майна позичальника, поручителя, іпотекодавц
 • Представництво та захист інтересів позичальника, поручителя, іпотекодавця, вкладника у судах всіх інстанцій.

ЦИВІЛЬНЕ ТА СІМЕЙНЕ ПРАВО

 • Представництво та захист інтересів в судах всіх інстанцій.
 • Розробка проектів та аналіз укладених цивільно-правових угод.
 • Правовий супровід укладення правочинів у нотаріуса, забудовників, ріелторів, допомога з оцінкою, страхуванням, дозволами, державною реєстрацією речових прав, у процесі укладання договорів з банками щодо придбання нерухомого майна у кредит, правовий супровід укладення цивільно-правових угод.
 • Витребування майна із чужого незаконного володіння інших осіб та усунення перешкод в користуванні майном.
 • Розробка проектів та правовий супровід при укладенні шлюбних контрактів.
 • Правовий супровід розірвання шлюбу, представництво та захист інтересів при розподілі спільного майна подружжя.
 • Представництво та захист інтересів в справах про визначення розміру та стягнення аліментів.
 • Допомога адвоката у справах при усиновленні/удочерінні для правильного оформлення документів. Правова допомога при визнанні батьківства.
 • Юридичний супровід прийняття та оформлення спадщини.
 • Досудовий та судовий захист прав та інтересів спадкоємців.
 • Визнання права на спадщину, поновлення строків на прийняття спадщини.
 • Розподіл майна між спадкоємцями, визначення часток в спадковому майні.
 • Правова допомога при визнанні заповіту недійсним.
 • Представництво у справах про усунення спадкоємця від права на спадкування.
 • Визначення часток в майні між спадкоємцями.
 • Організація проведення оцінки майна для поділу між співвласниками, подружжям, спадкоємцями.
 • Представництво у спорах спадкоємців із кредиторами спадкодавців.
 • Правовий супровід укладання спадкових договорів.

НЕРУХОМІСТЬ І БУДІВНИЦТВО

 • Правовий супровід господарської діяльності забудовників.
 • Консультації з питань укладання та виконання договорів щодо нерухомості, отримання дозвільної документації.
 • Розробка пакету проектів документів щодо забудови земельної ділянки.
 • Перевірка історії об'єктів нерухомості, правовстановлюючих та технічних документів на майно.
 • Правова оцінка документації забудовника для придбанням нерухомості у новобудовах. Оцінка ризиків клієнта.
 • Правовий супровід укладення правочинів у нотаріуса, забудовників, ріелторів, допомога з оцінкою майна, страхуванням, державною реєстрацією речових прав, у процесі укладання договорів з банками щодо придбання нерухомого майна у кредит.
 • Підготовка проектів для укладення та аналіз укладених договорів купівлі-продажу, міни, дарування, ренти, управління, оренди нерухомого майна, уступки права вимоги, іпотеки.
 • Правова підтримка у процесі поділу нерухомого майна між співвласниками.
 • Правова допомога у цивільних справах щодо захисту права власності на нерухоме майно, визнання угод недійсними, розірвання договорів. Житлові, сімейні, кредитні спори, пов'язані з нерухомістю.
 • Юридична допомога в справах про зняття заборон на відчуження нерухомого майна.

АГРОБІЗНЕС. ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

 • Надання консультацій щодо придбання земельної ділянки, отримання земельної ділянки в оренду.
 • Правовий супровід укладення договорів купівлі-продажу, оренди суборенди земельних ділянок, суперфіцию, встановлення сервітуту.
 • Представництво та захист інтересів в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.
 • Правовий супровід державної реєстрації права користування чужою земельною ділянкою (оренди, суборенди, суперфіцію, емфітевзису).
 • Впровадження для сількогосподарських виробників правових механізмів взаємодії між господарськими одиницями, структурними підрозділами, контрагентами з метою оптимізації податкового навантаження.
 • Розробка пакету документів для забудови земельної ділянки.
 • Захист прав власників та користувачів земельних ділянок в судах будь-якої юрисдикції та інстанції під час розгляду земельних спорів.

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Адвокати нашого об’єднання здійснюють професійний та ефективний захист прав, свобод і законних інтересів:

 • Осіб, підозрюваних, обвинувачуваних, у вчиненні кримінальних правопорушень.
 • Засуджених осіб.
 • Осіб, стосовно яких передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішується питання про їх застосування у кримінальному провадженні, осіб, стосовно яких розглядається питання про видачу іноземній державі (екстрадицію).
 • Осіб, яким завдано шкоду внаслідок незаконного засудження, незаконного повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, незаконного взяття і тримання під вартою, незаконного проведення в ході кримінального провадження обшуку, виїмки, незаконного накладення арешту на майно, незаконного відсторонення від роботи (посади) та інших процесуальних дій, що обмежують права громадян.
 • Фізичних осіб, яким кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди.
 • Юридичних осіб, яким кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди.

ІНШІ ПРАКТИКИ


Правова допомога в справах про ДТП

 • Надання усних та письмових консультацій.
 • Захист інтересів, прав та свобод в адміністративних та кримінальних провадженнях, що пов’язані із дорожньо-транспортними пригодами.
 • Представництво та захист інтересів в спорах із страховими компаніями.
 • Збирання доказів в справах про ДТП.
 • Складання запитів, скарг, позовних заяв тощо.
 • Представництво та захист інтересів в судах у спорах щодо стягнення матеріальної та моральної шкоди, завданої ДТП.

Правова допомога в справах про адміністративні правопорушення

Адвокати об’єднання здійснюють захист прав та інтересів наших Клієнтів в справах про адміністративні правопорушення. Професійна правова допомога в цій галузі націлена на недопущення незаконного та бездоказового притягнення особи до адміністративної відповідальності або ж на мінімізацію негативних наслідків такої відповідальності.

 • Адміністративні правопорушення у сфері підприємницької діяльності.
 • Адміністративні правопорушення у сфері економіки, в області фінансів, податків та зборів.
 • Адміністративні правопорушення у сфері будівництва.
 • Адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією.
 • Складання запитів, скарг, позовних заяв тощо.
 • Адміністративні правопорушення на транспорті.

Трудові спори

 • Консультації з трудового права.
 • Розробка документів правового характеру: посадових інструкцій, правил внутрішнього трудового розпорядку, наказів, трудових, колективних договорів інших локальних нормативних актів.
 • Юридичне забезпечення здійснення змін в організації виробництва та праці (скорочення штату та чисельності працівників тощо).
 • Представництво інтересів в суді при розгляді трудових спорів.


Наш блог

Новини

На нашому блозі Ви можете знайти корисну інформацію щодо останніх змін в законодавстві а також цікаві юридичні практики

News

Січень 12, 2016

Спільна власність, Цивільне правоКоваль Євген

Позбавлення права власності на частку майна інших співвласників в порядку ст. 364, 365 ЦК України.

Положення ст. 365 ЦК України регулюють випадки, коли позивач – співвласник майна, домагається позбавлення права власності на частку майна інших співвласників – відповідачів по справі.

Січень 18, 2017

Цивільне правоКоваль Євген

Визнання права часткової власності на новостворене майно – ст. 778 ЦК України.

У листопаді 2010 року товариство з обмеженою відповідальністю «Шаян-Еліт» (далі – ТОВ «Шаян-Еліт») звернулося до суду з указаним вище позовом, посилаючись на те, що на підставі договору купівлі-продажу, укладеного 9 листопада 2006 року з публічним акціонерним товариством «Акціонерний банк «Київ» (далі ПАТ «АКБ «Київ»), товариство є власником нежитлових приміщень загальною площею 580,3 кв. м.

News
Залишились запитання?

Зв'язатись з нами

Швидкість реагування – ми на зв'язку 24 години на добу. Наші юристи та адвокати можуть виїхати до Вас в будь-яку пору доби. Швидко та ефективно реагуємо на поставлені завдання.